Nowości
Zmiany wersji
Pobierz program
Prezentacja
Specyfikacja języka
Działanie 
Wymagania
Wsparcie
Autorzy

Prezentacja

Kompilator iaa-pascal jest zaimplementowany w Delphi i sluży do kompilacji programów języka Pasal. Umożliwia wprowadzanie kodu programu (ręczne wprowadzanie tekstu lub odczyt gotowego kodu programu z pliku) oraz jego kompilację, w trakcje której realizowane jest automatyczne sprawdzanie poprawności składni (analiza leksykalna, etap walidacji), zgodnie ze specyfikacją języka, a następnie analiza składniowa i uruchomienie samego kodu programu. W przypadku kiedy wprowadzany tekst jest poprawny, program nie wyświetla żadnych komunikatów. Natomiast gdy na etapie walidacji kompilator "znajdzie" błąd, to w okienku błędów pojawi się monit zawierający:
- numer linii w której wystąpił błąd,
- nazwę obiektu, który powoduje błąd,
- informację, jaki to jest błąd.
Program umożliwia także wykonanie podstawowych operacji związanych z formatowaniem tekstu (kopiowanie, wycinanie, wklejanie). Dodatkowa funkcjonalność to porządkowanie ułożenia okienek w aplikacji (kaskadowo, sąsiadująco), ułatwia to pracę w kilku okienkach jednocześnie. Wprowadzony tekst programu może zostać wydrukowany do wybranego przez użytkownika urządzenia bespośrednio z poziomu aplikacji. Bardzo przydatnym elementem aplikacji jest fukncja obszernej pomocy programu, gdzie użytkownik może znaleźć opis interesującej go instrukcji języka Pascal.Werjsa polska
Wersja polska
English version
English version
SourceForge.net Logo Support This Project